ต้อนรับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังโพน

วันที่โพสต์: 17 ก.ย. 2018, 14:41:40

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ต้อนรับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังโพน ศูนย์เครือข่ายมอหินขาว ตำบลท่าหินโงมนำโดยท่านผู้อำนวยการพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์และคณะครูมาศึกษาดูงานการเงินและพัสดุในการลงระบบโปรแกรมการเงินซึ่งโรงเรียนเป็นเครือข่ายการตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 17กันยายน 2561