กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่โพสต์: 16 ส.ค. 2019, 3:57:38

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้เกียรติจากคุณครูรัตนา สงวนรัมย์ข้าราชการนอกประจำการ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ในนามผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีขอบคุณคุณแม่และผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี (12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 )