ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่โพสต์: 1 ส.ค. 2018, 16:29:51

วันนี้ครูวริศรา ชูสกุลได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมกิจกรรมการเรียนรู้ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำของนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ตามโครงการของสพป.ชย.1