กิจกรรมทัศนศึกษาพาไปแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์: 28 ก.พ. 2017, 14:02:21

กิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปแหล่งเรียนรู้ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยเดินทางโดยรถไฟจากสถานีจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีนักเรียนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษารวมทั้งครูและผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยกันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณหัวหน้าสถานีรถไฟจัตุรัสที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง