การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำของนักเรียน

วันที่โพสต์: 13 ก.ย. 2017, 11:24:22

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองนาแซง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงและโรงเรียนในตำบลอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และช่วยเหลือตนเองได้ตามหลักการที่ถูกต้อง