สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่โพสต์: 17 ก.ค. 2018, 2:02:45

โรงเรียบ้านโนนสมบูรณ์นำคณะครูนักเรียนชั้นปฐมวัย-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้สัปดาห์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 11-17 กรกฏาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นและสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง 13 กรกฏาคม 2561