วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่โพสต์: 5 มิ.ย. 2019, 3:06:42

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนเดินรณรงค์"31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก"เพื่อให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงโทษที่ได้รับจากการสูบบุหรี่