การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2561

วันที่โพสต์: 16 พ.ค. 2018, 3:02:08

การอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่2561 ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต1 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561