ค่ายคุณธรรมนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2017, 14:47:48

9 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น.คณะนักศึกษาครุศาสตร์และคณาจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "โตไปไม่โกง"ให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตาม( MOU) ที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพผู้เรียน