การพัฒนากรรมการสถานศึกษา ปี2560

วันที่โพสต์: 29 มิ.ย. 2017, 6:16:17

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนากรรมการสถานศึกษาโดยมีประธานและกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 27 มิถุนายน 2560