การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

วันที่โพสต์: 26 ส.ค. 2016, 13:03:17

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งครูเข้าอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิโดยมีนางสมฮู้ อุตมะพันธ์ุ เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2559