การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2559

วันที่โพสต์: 24 ส.ค. 2016, 23:20:58

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค