ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารการวันนักเรียน

วันที่โพสต์: 8 ก.ย. 2019, 4:08:44

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางรัชดา จันทรวิมล นักวิชาการชำนาญการและนางจันทร์หอม เบ้าลี นักวิชการชำนาญการพิเศษ ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มาเลี้ยงขนมและไอศกรีมนักเรียนในโอกาสครบรอบวันเกิด 5 กันยายน 2562