วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2019, 8:32:55

วันที่1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้านำลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา