กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

วันที่โพสต์: 21 ธ.ค. 2016, 14:37:56

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสมบูรณ์และตรวจดูแลสุขภาพฟันนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันทุกคน