การประชุมชี้แจงคณะกรรมคุมสอบO-NETปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: 2 ก.พ. 2017, 13:22:01

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุมสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

จังหวัดชัยภูมิและตัวแทนศูนย์สอบที่ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1