กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่2

วันที่โพสต์: 3 พ.ย. 2016, 14:38:13

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2559โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีทั้งลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรองอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและมีความนุกสนานตื่นเต้นในการเรียนการสอน