การนิเทศจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

วันที่โพสต์: 4 ธ.ค. 2017, 14:03:11

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการนิเทศตามโครงการMOUในการพัฒนาการศึกษา

โดยมีสถาบันอุมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง