การพัฒนาบุคลากร

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2017, 14:54:45

นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์ เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและระเบียบการปฏิบัติ