การแข่งขันทักษะทางวิชาการปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: 3 ก.ย. 2016, 15:25:18

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2559 โดยมีครู-ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559