งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63

วันที่โพสต์: 9 ก.พ. 2014, 9:08:01

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มีสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ป.4

เด็กหญิงนิติยา หาญบุ่งคล้า นักเรียนช้ืน ป.6

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ช่วงชั้นที่ 2

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63