การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

วันที่โพสต์: 8 ก.ย. 2016, 14:34:46

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดการเรียนสอนปฐมวัยให้กับผู้เรียนด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับผู้เรียนอย่างมีคุรภาพหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนใจค้นคว้าและร่วมกิจกรรมตามมุมประสบการณ์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสะอาดปลอดภัย