ค่ายภาษาต่างประเทศ

วันที่โพสต์: 2 ส.ค. 2017, 4:35:20

การอบรมครูภาษาอังกฤษและนักเรียนเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนโดยการเข้าค่ายภาษาโดยมีครูและวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา19-26 กรกฎาคม2560