ร่วมเสวนาวิชาการและนำเสนอนวัตกรรม

วันที่โพสต์: 30 ก.ค. 2019, 2:46:50

ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เครือข่ายพญาแลโดยนำเสนอนวัตกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 27 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิเขต 1