การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 15 ก.ย. 2016, 14:02:59

โรงเรียนบ้านโนนสบูรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมการอ่านข่าวหน้าเสาธงและการกระตุ้นผู้เรียนให้พร้อมในการเรียนซึ่งดำเนินกิจกรรมทุกวันเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา