การดูแลสุขภาพผู้เรียน

วันที่โพสต์: 27 ส.ค. 2018, 3:14:56

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงบริการทันตสุขภาพให้กับนักเรียน 24 สิงหาคม2561ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้บริการและดูแลนักเรียนเป็นประจำทุกปี