การสอนดนตรีจากวิทยากรภายนอก

วันที่โพสต์: 20 มิ.ย. 2017, 2:20:47

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรีเพื่อให้ผู้เรียนทักษะด้านดนตรีโดยจ้างวิทยากรภายนอกมาสอนให้กับนักเรียนคือครูเกษม คุ้มคงมาเป็นผู้สอนให้กับนักเรียน