การอบรมการประกันคุณภาพภายใน

วันที่โพสต์: 5 มิ.ย. 2019, 3:00:22

คณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพภายในร่วมกับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงโดย สพป.ชัยภูมิเขต 1