การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

วันที่โพสต์: 13 ก.พ. 2017, 6:24:55

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักการจัดการเรียนรู้แบบBBL&PBLของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์