การแสดงผลงานนวัตกรรมดีเด่นภาษาอังกฤษ

วันที่โพสต์: 19 ก.ค. 2019, 6:51:49

วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมรับโล่โรงเรียนที่มีนวัตกรรมดีเด่นภาษาอังกฤษ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

นายณรงค์ วุ่นซิ๋ว เป็นประธานในพิธีเปิด 11-13 กรกฎาคม 2562