กิจกรรมภาษาหน้าเสาธง

วันที่โพสต์: 7 ธ.ค. 2017, 4:04:42

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมภาษาหน้าเสาธงเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้เกิดการเรียนรู้ทุกคนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน

โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนและสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตามโครงการMOU