การนิเทศบูรณาการครั้งที่1

วันที่โพสต์: 30 ก.ค. 2019, 2:41:09

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ สพป.ชย.1 นำโดยนายบุญเถา บุราณ ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒานางสาวณัฐชยา โชคิสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ชย.1 และนางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นอย่างสูงครับ

26 กรกฎาคม 2562