ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ 12 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยถูมิ 36000

e-mail : nsb@chaiyaphum1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1