วิทยากรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรวิสามัญB.T.C.ขั้นความรู้เบื้องต้น

วันที่โพสต์: 12 ก.ย. 2016, 13:10:28

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรวิสามัญB.T.C.ขั้นความรู้เบื้องต้นของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559