การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 19 ต.ค. 2016, 8:49:38

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์ ครูโรงเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชีครูผูได้รับหมอบหมายในโรงเรียน

ที่ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1