กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์: 16 ธ.ค. 2016, 2:36:48

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรองทุกสัปดาห์ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โดยมีครูประจำชั้นรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน