การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินภายนอกรอบที่4

วันที่โพสต์: 20 ส.ค. 2016, 13:28:01

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินภายนอกรอบสี่ "โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา"ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559