เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลชัยภูมิมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับนักเรียน

วันที่โพสต์: 15 ม.ค. 2018, 12:58:21

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับมอบของจากเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลชัยภูมิมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับนักเรียน

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561โดยมีคณะครูร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่อย่างสนุกสนานต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย