การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2017, 7:24:32

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วม การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การฎิบัติ ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชยภูมิ เขต 1 วันที่ 17 ก.ค.60