อบรมทบทวนพสน.สพป.ชย.1

วันที่โพสต์: 21 ก.ย. 2017, 7:22:02

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมอบรมทบทวนหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2560 ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 7-9 กันยายน 2560