มอบหลักฐานการจบการศึกษาแบบ ปพ.1และผลสอบO-NET 60

วันที่โพสต์: 18 เม.ย. 2018, 10:34:12

อยากเรียนเก่งผลการเรียนดีให้มาเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ครับ 27 มีนาคม 2561มอบหลักฐานการจบการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบป.6ปีการศึกษา 2560