สนทนาสัปดาห์ละประโยค

วันที่โพสต์: 7 มิ.ย. 2017, 4:37:59

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธง"สนทนาสัปดาห์ละประโยค"โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ