การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาร่วมกับม.ราชภัฏชัยภูมิ

วันที่โพสต์: 7 ก.พ. 2017, 6:54:31

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้ารับการอบรม"โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารศูนย์ภาษา ชั้น 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธาน