การอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2559

วันที่โพสต์: 5 ต.ค. 2016, 14:03:00

นายสันติ สีน้อยขาวได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี2559 ของกลุ่มนโยบายและแผนของ สพป.ชัยภูมิเขต 1

ที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดยมีนายวิเชียร เคนชมภูรองผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1เป็นประธานในพิธีเปิด 3 ตุลาคม 2559