รับครูบรรจุใหม่ครูคืนถิ่น

วันที่โพสต์: 11 ต.ค. 2017, 13:55:03

คณะครู-ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาววริศรา ชูสกุล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ในโครงการครูคืนถิ่น 9 ตุลาคม 2560โดยมีนายอดุลย์ ชูยะชัยกำนันตำบลหนองนาแซงประธานกรรมสถานศึกษาร่วมต้อนรับ