การอบรม smart obec สพฐ.

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2016, 2:44:41

นายสันติ สีน้อยขาว เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม รับ-ส่งหนังสือ smart obec สพฐ.ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานธุรการ ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชย.๑ นายสุรศักดิ์ ฤาชา เป็นประธานในพิธี ๒๕ พ.ย.๒๕๕๙