กิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล 11 ม.ค.2561

วันที่โพสต์: 15 ม.ค. 2018, 12:48:43

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ในวันที่ 11 มกราคม 2561 สถานที่โรงเรียนบ้านโนนกอก ต.รอบเมือง

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ