ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่โพสต์: 23 พ.ค. 2017, 14:28:17

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนการแสดงผลงานต่อสาธารณชนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนที่จบชั้น ป.6พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน