จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่โพสต์: 1 ต.ค. 2016, 13:59:35

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณราชการให้แก่คุณครูรัตนา สงวนรัมย์ และคุณครูสุทิศา พึ่งภูมิซึ่งเกษียณในปีนี้และต้อนรับครูย้ายมาใหม่คือนางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว โดยประธานกรรมการสถานศึกษานายอดุลย์ ชูยะชัยกำนันตำบลหนองนาแซงคณะครู-ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมแสดงมุฑิตาจิตภาคเช้าทำบุญตักบาตรตอนเที่ยงเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมมุฑิตาจิตมีการแสดงของเด็กนักเรียนปฐมวัยและเด็กนักเรียน

ประถมศึกษาให้กับทั้งสองท่าน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙