กิจกรรมการเรียนการสอนจากครูภายนอก(ครูแด)จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

วันที่โพสต์: 1 ธ.ค. 2016, 23:25:24

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือกับวิทยากรภายนอกในการเรียนการสอนจากครูภายนอก(ครูแด)จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ